Video clip

Ca Múa Nhạc chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập

Friday, January 15, 2016

Chương trình Ca Múa Nhạc chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Chương trình số 10
Tuesday, January 26, 2016
Chương trình số 9
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 8
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 7
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 6
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 5
Monday, January 18, 2016
Chương trình số 4
Thursday, January 14, 2016