Video clip

45 năm một mái trường - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Friday, January 15, 2016

Những hình ảnh đầy xúc động, ý nghĩa gợi nhớ về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Chương trình số 10
Tuesday, January 26, 2016
Chương trình số 9
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 8
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 7
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 6
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 5
Monday, January 18, 2016
Chương trình số 4
Thursday, January 14, 2016