Video clip

Giới thiệu ca khúc mới: 'Có một con thuyền như thế' - Nhạc sĩ: Karl-Lam

Friday, January 15, 2016

"Có một con thuyền như thế" - Nhạc sĩ: Karl-Lam

Chương trình số 10
Tuesday, January 26, 2016
Chương trình số 9
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 8
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 7
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 6
Tuesday, January 19, 2016
Chương trình số 5
Monday, January 18, 2016
Chương trình số 4
Thursday, January 14, 2016